ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα υδραυλικά στο σπίτι είναι το κυκλοφοριακό του σύστημα. Αντιμετωπίστε τα με την προσοχή που χρειάζεται. Ειδικότερα:

  • Αναθέστε την κατασκευή των εγκαταστάσεων σε έναν υδραυλικό που έχει την κατάλληλη άδεια.
  • Ζητήστε με επιμονή να τοποθετηθούν στο σπίτι σας υλικά με προδιαγραφές. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά υλικά - σαβούρα στη μισή τιμή φυσικά.
  • Ζητήστε στο τέλος των εργασιών από τον αδειούχο υδραυλικό, την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης που είναι υποχρεωμένος να σας δώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Χωρίς την υπεύθυνη δήλωση δεν μπoρείτε να πάρετε φως , νερό , κλπ.
  • Αυτήν την υπεύθυνη δήλωση μπορούν να δώσουν μόνο αδειούχοι υδραυλικοί.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αγαπητοί Φίλοι, Συνηθίστε να διορθώνετε μόνοι σας τις μικρές βλάβες των εγκαταστάσεων. Δεν είναι δύσκολο.
Για τις σοβαρότερες βλάβες φωνάξτε ένα ειδικευμένο συνεργείο. Αν στην εγκατάσταση σας σημειωθεί μια σοβαρή βλάβη, που δεν οφείλεται σε φυσιολογικό γέρασμα των εγκαταστάσεων, (π.χ. σάπισμα σωλήνων σε 2 - 3 χρόνια) ζητείστε ευθύνες από το Υπουργείο Δ. Έργων και ενημερώστε και τον Σύνδεσμο της πόλης σας.
Και κυρίως μην ξεχνάτε ότι το συμφέρον σας αλλά και ο νόμος επιτάσσουν να αναθέτετε την εκτέλεση και επισκευή των εγκαταστάσεων ΜΟΝΟ σε Αδειούχους Υδραυλικούς.