Θέρμανση
 • Καθαρίζετε κάθε χρόνο το καζάνι, την καπνοδόχο και τον καυστήρα και ρυθμίστε σωστά τον τελευταίο. Θα έχετε οικονομία και δεν θα μολύνετε το περιβάλλον.
 • Κλείστε το γενικό διακόπτη του ρεύματος στο λεβητοστάσιο ,τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί πολλές φορές με την άνοδο της θερμοκρασίας δουλεύει ο κυκλοφορητής.( Εκτός εαν χρησιμοποιείτε μποϊλερ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού)
 • Αποφεύγετε να πειράζετε τα διάφορα όργανα του λεβητοστασίου.
 • Μην αδειάζετε, χωρίς πολύ σοβαρό λόγο, την εγκατάσταση του καλοριφέρ. Το καινούριο νερό κουβαλάει νέο οξυγόνο και νέα άλατα που κάνουν κακό στην εγκατάσταση.
 • Εξαερώνετε τα σώματά σας, όταν δεν ζεσταίνουν καλά, για να παίρνετε το μάξιμουμ της απόδοσής τους.
 • Αν τρυπήσει ένα σώμα κλείστε αμέσως τους δυο διακόπτες που έχει.
 • Αν τρυπήσει η κεντρική σωλήνα του δικτύου, τότε κλείστε τον διακόπτη πλήρωσης της εγκατάστασης και ανοίξτε τον διακόπτη αδειάσματος.
 • Φροντίστε να είστε ενημερωμένοι από πριν για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης. Μόνο τότε θα ενεργήσετε γρήγορα και σωστά.
 • Ελέγχετε τακτικά την στάθμη της δεξαμενής καυσίμου. Γεμίστε την πριν φτάσει στο τέλος της.
 • Αριθμήστε τις ηλεκτρικές ασφάλειες και τις βάνες των σωληνώσεων και μάθετε την χρήση τους.
 • Κάντε ετήσιο έλεγχο στον πυροσβεστήρα του λεβητοστασίου.
 • Προσέξτε την ασφάλεια των παιδιών σας όταν μπαίνουν στο λεβητοστάσιο.
 • Μην αποθηκεύετε διάφορα αντικείμενα κοντά στον λέβητα - μετατρέποντας τον σε χώρο αποθήκης - γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.